Allier Gruppen

Allier Gruppen

Dine behov utgjør kjernen i vår virksomhet

Totalentreprenør med utgangspunkt i de tekniske byggfagene

Allier Gruppen består av 9 selskaper med over 330 ansatte og har i mer enn 110 år vært en betydelig aktør i rør- og byggebransjen i Bergensområdet. Gruppens eldste selskap, Anders O. Grevstad, ble grunnlagt i 1911. Bad.no ble en del av Allier Gruppen i 2014.

Bad.no logo med lenke til Om Oss - en del av Allier Gruppen
Foto: Christian (venstre) og Bjørn Ove (høyre) fra Anders O. Grevstad og Paal (midten) fra UIB drift
Vår visjon

Sammen skaper vi varige verdier.

Foto: Anette (Allier, venstre), Erik (Teknikon), Eirik (Tevas), Jorunn (Allier, front), Tore (Monsen Elektro, høyre) en del av Allier Gruppen
Vår misjon

Vi skaper i fellesskap smarte, komfortable og trygge omgivelser for våre kunder gjennom innovative og bærekraftige løsninger.

Våre kjerneverdier

Alle selskapene i Allier Gruppen har en identitet og kultur som er bygget på sterke felles verdier. Vi driver med verdibasert ledelse og utvikling. Våre kjerneverdier og etiske retningslinjer veileder oss og ligger til grunn for alle beslutninger vi gjør. Dette er en del av vårt DNA.

Paul Hagen i borettslagsgjengen hos Unik VVS, en del av Allier Gruppen
Raus

Vi skal være tilstede for hverandre og vise respekt for kolleger, alliansepartnere og kunder. Vi skal dele kunnskap med hverandre og yte uten forventninger. Rosen skal sitte løst!

Vi skal vise forståelse for kundens valg.

Bad.no er en del av Allier Gruppen, her representert ved en ansatt
Tydelig

Vi skal kommunisere tydelig, og ta oss tid til å lytte og sørge for at begge parter forstår hverandre.

Vi skal være tydelige på rolle- og ansvarsfordeling og tørre å stille krav til hverandre. Vi skal gi beskjed når endringer får konsekvenser for andre. Vi skal beskrive leveranser godt, og gjennomføre som avtalt.

Foto: Svein fra Unik VVS
Kreativ

Vi skal ha god takhøyde for idéskaping i liten og stor skala. Ha mot til å prøve, diskutere og gjennomføre! Vi skal utfordre etablerte løsninger og være endringsvillige. Da må vi gi og ta.

Vi skal tørre å være annerledes, og begeistre og inspirere kundene med nye løsninger.

Kjerneverdier

Grunnmur

Allier Gruppen ledes etter verdier og grunnmuren er handlekraft og pålitelighet

Våre leveregler

Ha god lagånd - del lærdom, del informasjon og del opplevelsene. Gi ros, det skaper samhold. Lytt og hold det du lover. Vær modig og voks sammen.

Foto: Muhammad Salman Khan Afridi, Unsplash

Pålitelig

Hvorfor Allier Gruppen?

Alliers logo er inspirert av trekkfugler og måten de flyr sammen mot et felles mål. Ved å fly sammen, flyr fuglene 71% lengre enn de kunne gjort alene.

Handlekraft

Logo og mønster er inspirert av trekkfugler

Referanseprosjekter

Allier Gruppen har opp gjennom årene levert en rekke små og store vellykkede prosjekter, ofte tekniske krevende løsninger med tøff fremdriftsplan. Her er et lite utvalg.

Referanseprosjekt Allier Gruppen AOG Skipet
Skipet

Skipet er et næringsbygg hvor Allier Gruppen leverte sprinkleranlegg og det rørtekniske anlegg. Oppdraget var gitt av Arenum Eiendom AS / GC Rieber Eiendom og varte i 2 år.

Referanseprosjekt Allier Gruppen AOG Bergen Media City
Bergen Media City

Bergen Media City er et næringsbygg hvor Allier Gruppen leverte sanitæranlegg, varme- og kjølingsanlegg og sprinkleranlegg. Kunden var Hent AS og oppdraget varte i 2 år.

Referanseprosjekt Allier Gruppen Fantoft Studentboliger
Fantoft Studentboliger

Fantoft Studentboliger består av 400 nye studenthybler, 1.200 rehabiliterte studenthybler, kontor og en barnehage. Allier Gruppen leverte sanitær, varme og sprinkler. Prosjektet varte i 3 år og kunde var Lars Jønsson AS.

Referanseprosjekt Allier Gruppen Prestestien Borettslag
Prestestien borettslag

Prestestien er ett av landets største borettslag og Allier Gruppen renoverte 623 bad over en 3 års periode. I tillegg til badene, ble det skiftet ut ca. 6 mil med rør. Allier Gruppen har et eget "Borettslagsteam" som er spesialister på denne krevende oppdragstypen.

Referanseprosjekt Allier Gruppen AOG Jonsvollskvartalet
Jonsvollskvartalet

Jonsvollskvartalet er et næringsbygg hvor Allier Gruppen leverte sanitær, varme og kjøling, utvendig VA, sjøledning og systematisk ferdigstillelse av tekniske anlegg. Prosjektet varte i 2 år og Constructa var kunde.

Bad.no

Godt fornøyd med Allier Gruppen

Alt om Bad.no
Allier Gruppen har et moderne og stilig hovedkontor i Bergen - her er det kurs fra Høiax
TEVAS er den del av Allier Gruppen her med Eirik, Birthe og Erik
Allier Gruppen representert av Anders O. Grevstad
Allier Gruppen her med prosjektleder Tomas Rosendahl
Allier Gruppen er et godt sted for alle, Anders O. Grevstad