Prismatch
Rask levering
Kjøp nå, betal senere
4,5 av 5 stjerner
Prismatch
Rask levering
Kjøp nå, betal senere
4,5 av 5 stjerner
Prismatch
Rask levering
Kjøp nå, betal senere
4,5 av 5 stjerner

Vi er Miljøfyrtårn-sertifisert

Miljøfyrtårn gir oss smarte verktøy for å jobbe konkret med bærekraft innen områder som avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport. Sammen jobber vi helhetlig, systematisk og langsiktig med tiltak som forbedrer våre miljøprestasjoner, reduserer klimagassutslippene og bidrar til en grønn fremtid.

HMS-leder Ingunn Wulf har ledet Miljøfyrtårn sertifiseringsprosessen for Bad.no

"Jeg er utrolig glad, lettet og litt utladet", smiler HMS-leder Ingunn Wulf, som har ledet sertifiseringsprosessen.

"Mye har endret seg siden Anders O. Grevstad som den første rørleggerbedriften, ble Miljøfyrtårn for 21 år siden. Det har kommet flere kriterier og strengere krav til dokumentasjon og styringsdokument" supplerer Ingunn.

Sertifisert etter hovedkontormodellen

Allier Gruppen er sertifisert som hovedkontor, det betyr at alle selskapene med kontorlokaler i Allierbygget er blitt Miljøfyrtårn. Dette inkluderer Bad.no og nevnte søsterselskap Anders O. Grevstad som har jobbet systematisk med miljøtiltak i over 21 år.

Over 100 sider dokumentasjon

Helt konkret ble det levert over 100 sider med dokumentasjon for å svare opp 72 kriterier fordelt på følgende 9 kategorier:

 • Systemkriterier
 • Arbeidsmiljø
 • Innkjøp
 • Energi
 • Transport
 • Avfall og ombruk
 • Estetikk
 • Samfunnsansvar
 • Andre miljøaspekt

Sertifikat nr. 12151 Miljøfyrtårn Allier Gruppen inkl. Bad.no gyldig til 10.11.2024

Meget god dokumentasjon

Den utsendte sertifisøren fra Bergen Kommune var også fornøyd. I sin tilbakemelding skriver han blant annet "Engasjerte møtedeltakere. Meget god dokumentasjon, innsikt i kriteriene og lover og forskrifter. Ingen avvik".

Gode tiltak satt i system

"Felles rutiner i konsernet, konkrete mål og generell bevisstgjøring er områdene hvor vi har mest å hente. Selv om vi allerede gjør mye av det som er etterspurt, er det viktig å få tiltakene satt i system" oppsummerer HMS-leder Ingunn Wulf.

Hvorfor skal selskap i Allier Gruppen (som Bad.no) jobbe med bærekraft?

Bærekraftig utvikling er en del av vårt verdigrunnlag. Vår visjon, sammen skaper vi varige verdier, setter retningen for vår forretningsaktivitet og preger våre forpliktelser overfor ansatte, kunder og samfunnet omkring oss.

"Amazonas brenner. Pol-isen smelter. Korallrevene dør. Havet forsøples. Naturen forsvinner. Økosystemer kollapser. Mennesker flykter... Og de voksne tenker på bompenger. Det er på tide å våkne!"
-Lukas 14 år, fra Allier Gruppens strategisamling 2021.

Bransjeutfordringer

Verdenssamfunnet står overfor enorme utfordringer som vi har mulighet-, og et samfunnsansvar til å være med å løse. Byggebransjen er en klimaversting som ofte kalles for 40%-næringen, fordi bygg bruker 40% av energien i samfunnet og 40% av materialressursene.

Bransjen har også generelle utfordringer knyttet til menneskerettigheter, særlig relatert til betingelser i arbeidsforholdet: ufaglært arbeidskraft, arbeidslivskriminalitet, svart arbeid og sosial dumping.

Er økonomisk vekst forenelig med en bærekraftig utvikling?

Noen mener økonomisk vekst er en forutsetning for bærekraftig utvikling, andre mener det er en del av problemet. For oss er det ingen motsetning mellom det å skape verdi for bedriften på den ene siden og det å skape verdi for kundene våre og samfunnet på den andre. Når vi lykkes som bedrift, vil det også gi positive samfunnsbidrag.

Hvordan bidrar vi?

Barnehager: Bad.no har gjennom flere år støttet barnehager i nærmiljøet med tusenvis av refleksvester for tryggere ferdsel i vinterhalvåret.

Barneidrett: Vi støtter ulike idrettslag med drakter og utstyr, slik at barn og unge skal kunne utøve sine interesser og delta i fysisk stimulerende sosiale aktiviteter.

Ungdom: Årlig lar vi ungdom få prøve seg i arbeidslivet gjennom sommerjobber, som ekstrahjelper og andre korte engasjement tilpasset deres skolehverdag.

Norske arbeidsplasser: Vi satser hardt på norske merkevarer til baderommet. Dette er kortreist, miljøvennlig og styrker norsk industri. I tillegg kjøper vi utenlandske varemerker gjennom deres norske salgskanaler, noe som gjør oss ekstra unik innen netthandel.

Inkluderende fellesskap: Vi har en god kjønnsbalanse og ansatte fra en rekke ulike land og kulturer. Vi bruker NAV og Brannsjansen aktivt for å hjelpe de som har falt utenfor samfunnets "A4-vei til arbeid" aktivt.

Ombruk: Vi ombruker produsenters- og leverandørers emballasje. Det ser kanskje ikke like flott ut, men det sparer miljøet. I tillegg bruker vi tape med miljøvennlig lim og prøver å pakke så lite luft som mulig - slik at transportøren får plass til mer.

CO2-kvoter: Vi kjøper CO2-kvoter som kompenserer for transport til våre kunder, og bidrar aktivt til å beskytte, ivareta og redusere hogst av truet regnskog i Colombia.

Posten/Bring: Vi benytter ikke rimeligste transportalternativ, men tjenester som klimakompenseres, hvor tog prioriteres foran tungtransport og selskap hvor arbeidsmiljø, lønnsvilkår og klimareduserende tiltak er i fokus.

Plant et tre: 10% av jordens overflate huser 70% av planetens jordbaserte biologiske mangfold. Filippinene er ett av disse 17 "megadiverse" landene. Alle våre kunder er oppfordret til å bidra, for kun 1 USD, planter vi et tre på Filippinene for å bekjempe avskoging.

Allier Gruppen bidrar allerede mye til en bærekraftig utvikling

 • Med vår tekniske kompetanse bidrar vi til:
  • å redusere byggenes energiforbruk og utslipp
  • å redusere kundenes vannforbruk og unngå vannlekkasjer
  • å skape trygge omgivelser
  • at byggene får lengre levetid og lavere drifts- og vedlikeholdsutgifter
 • Vi er Miljøfyrtårnsertifisert og jobber aktivt med grønn omstilling
 • Allier Gruppen er medlem av Proptech Innovation og aktiv deltaker i arbeidsgruppene som jobber med Ombruk og Datadrevet innovasjon
 • Vi samarbeider med NAV og Brannsjansen ved rekruttering
 • Vi sponser breddeidrett og barnehager i våre lokalmiljøer
 • Vi har etiske retningslinjer som alle våre leverandører har forpliktet seg til å følge
 • Allier Gruppen støtter Ingeborg-nettverket som jobber for å bedre kjønnsbalansen i rørbransjen

5 positive effekter av å være Miljøfyrtårn

1. Bevisstgjøring og systematisering av gode tiltak
Gjennom stiftelsen Miljøfyrtårn får vi tilgang til gode verktøy og retningslinjer som gjør at vi kan jobbe systematisk med våre bærekraftstiltak.

2. Konkurransefortrinn
Flere av våre kunder, offentlige såvel som private, har bærekraft som et innkjøpskriterie i tilbudsprosesser. Det å være miljøfyrtårnsertifisert gjør det lettere for oss å dokumentere vårt miljøarbeid.

3. Styrket merkevare
I Miljøfyrtårn sin kundeundersøkelse fra 2020 opplyste hele 64% av Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter, at de i stor grad har opplevd omdømmeforbedring. Det å være miljøfyrtårnsertifisert signaliserer at vi har forpliktet oss til å etterleve en viss standard til etikk, ansvarlighet, bærekraft og lønnsomhet.

4. Redusering av kostnader
Etterlevelse av kravene til det å være et Miljøfyrtårn betyr at vi regelmessig går gjennom våre rutiner og hvordan vi gjør ting. Ofte viser det seg at bedrifter kan spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smarte transportløsninger.

5. Kan bidra til redusert sykefravær og ha positiv påvirkning på kulturen
Miljøfyrtårn betyr ikke bare miljø- og klimatiltak. Det legges like stor vekt på tiltak for et positivt arbeidsmiljø.

Vil du vite mer?

Se hvordan Bad.no bidrar til klimanøytral logistikk ->

Plant et tre med oss - les mer her ->

Lagt i kurv Handlekurv  (0 produkt produkter)
4,5 av 5 stjerner basert på 2500+ omtaler
Handlekurven din er tom